Rada Osiedla Kościół Przedszkole Os.Dom Kultury ZS Strzelec Forum
Strona główna

znak sztandarSztandar Szkoły

znak strzałka100 lat Szkoły Podstawowej Nr14

im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie 1906 - 2006

www.sp14.resman.pl Nowe adresy e-mail: sekretariat@sp14.resman.pl
Mikołaj w Szkole w 2016 roku.

W dniu 22 grudnia 2016 r. Szkołe Podstawową Nr 14 na Staroniwie odwiedził Św. Mikołaj, który przyniósł słodycze dla wszystkich dzieci uczęszczjacych do tutejszj Szkoły. Dzieci z najmłodzych klas były bardzo zaskoczone tą wizytą, onieśmielone, ponieważ Mikołaj miał piękny strój. Po krótkiej rozmowie okazało się że wszystkie dzieci w tej szkole są grzeczne, więc wszystkie otrzymały paczkę od Św. Mikołaja. Nstępnie zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie dzieci z danej klasy z Mikołajem, Panią prowadząca zajęcia i "Aniołkami" z RO Staroniwa, które pomagały Mikołajowi przy rozdawaniu paczek.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego spotkania, która odbyła się 22.12.2016 r:
Uroczystość 26-lecia nadania szkole imienia Orląt Lwowskich.

W dniu 25 listopada 2016 r. Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Rzeszowie odbyła się Uroczystość 26-lecia nadania szkole imienia Orląt Lwowskich. Uroczystość rozpoczęła się o godz, 10.00 Mszą świętą. W mszy świętej udział wzięła młodzież, grono pedagogiczne, oraz zaproszeni goście. Następnie po mszy, odbył się przemarsz ul. Staroniwską do szkoły. Pod tablicą upamiętniającą nadanie Patrona Szkoły młodzież, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Lwowa, przedstawiciele RO Staroniwa, oraz przedstawiciele Rady Rodziców, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów, zapalono znicze.
Po tej uroczystości, na sali gimnastycznej, odbyła się uroczysta akademia. Pani dyrektor M. Balawejder przywitała wszystkich. Odśpiewano hymn państwowy, oraz hymn Szkoły SP 14.
Następnie dwie uczennice, "spikierki z telewizji TVP 14" zapowiadały program artystyczny związany z nadaniem szkole imienia Orląt Lwowskich. Uczniowie z klasy II ,IV, V i VI przedstawili program artystyczny o charakterze patriotycznym, przywołujący wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, oraz walkę i poświęcenie Lwowskich Dzieci.
Na zakończenie akademii rozdano nagrody z rozstrzygniętych konursów szkolnych. Była to piękna lekcja historii i patriotyzmu dla młodzieży jak i zaproszonych gości.

Po zakończeniu akademii Dyrekcja Szkoły spotkała się przy kawie, herbacie z zaproszonymi gośćmimi z Stowarzyszenia Przyjaciół Lwowa, Proboszczem z naszej parafii, z gronem pedagogicznym, przedstawicielami RO i przedstawicielami Rady Rodziców.

Zdjęcia z uroczystości 25-lecia nadania szkole iminia Orląd Lwowskich - 25 listopada 2016 r.

W lipcu 2016 roku byłem na wycieczce we Lwowie i tradycyjnie odwiedzilismy Cmentarz na Łyczakowie, Orląt Lwowoskich. Przewodnik zaprowadził nas do miejca na cmentarzu, gdzie poległ Jurek Bitschan, 14-letni gimnazjalista obrońca Lwowa. Zdjęcie poniżej.
W walkach o Lwów poległ 14-letni gimnazjalista Jurek Bitschan, o którym ułożono znana przed wojną piosenkę:

Bije się Jurek w szeregu
Cmentarnych bronią wzgórz
Krew się czerwieni na śniegu
Lecz cóż tam krew, ach cóż
Rwie się, lecz pada od nowa
O mamo, nie płacz, nie!
Niebios przeczysta Królowo
Ty dalej prowadź mnie
Żywi się bili do rana
Do złotych słońca zórz
Ale bez Jurka Bitschana
Bo Jurek spoczął już.


Historia:

  Szkoła w Staroniwie ma już 100 lat. Została powołana w 1906 roku. Z początku była jednoklasówką i mieściła się w wynajętym u gminy budynku a uczęszczało do niej 55 dzieci i rozpoczęła swoją działalnosć z dniem 1-go października 1906 r. Pierwszym nauczycielem był Jan Gula. W roku 1910 rozpoczęła się budowa szkoły finansowana przez gminę. Budowę zakończono w 1911r. Był to budynek murowany o dwóch salach lekcyjnych (obecne przedszkole). W latach 1910/1911 do szkoły chodziło aż 227 dzieci i nauka trwała przez trzy zmiany. W latach 1914/1915 z powodu inwazji rosyjskiej szkoła przez cały rok była nieczynna. W roku 1932 młodzież bierze udział w przyjęciu sztandarów, które przybyły z całej Polski na odsłonięcie pomnika Lisa-Kuli

  W 1939 roku 1 września wybuchła wojna, nauka została przerwana, gdyż szkołę zajęło wojsko., nie było też nauczycieli. Po opuszczeniu budynku przez żołnierzy, kierownik J. Wójtowicz wznowił naukę, był jedynym nauczycielem. W roku szkolnym 1041/1942 ze wzglądu an zwrost liczby uczniów do 225, nastąpiło przeoganizowanie szkoły an 6-cio klasową. Jednak przez okres II Wojnt Światowej nauka odbywała sie bardzo niereguralnie. Wielokrotnie szkoła była zajmowana prze wojska niemieckie. Warunki nauczania były bardzo trudne. W 1945 roku budynek został częściowo zniszczony przez granat, nauka jednak się odbywała, mimo wybitych szyb i uszkodzonego dachu. Szkody szybko naprawiono i w 1946 r. zelektrywizowano budynek. W kolejnych latach nauka odbywała się także w wynajętych salach w Domu Ludowym. W takich warunkach szkoła pracowała do 1957 roku.
Tak obecnie wyglada po remoncie, dociepleniu Szkoła Podstawowa Nr 14 na Staroniwie

W dniu 18 grudnia 2013 roku dzieci w Szkole odwiedził "Święty Mikołaj", którego zaprosiła RO Staroniwa. Zdęcia - Kliknij tutaj
zakładka Rada Osiedla.

Pac zabaw z programu "Radosna Szkoła" jest jednyn z nowocześniejszych w Rzeszowie.".


Obecnie Szkoła Podstawowa na Staroniwie nr 14 wraz z Przedszkolem nr 10 tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. SP 14 jest sześcioklasówką, uczęszcza do niej w roku 2013 162 dzieci. W 1990 roku 21 listopada nadano szkole imię Orląt Lwowskich. Szkoła choć mieści się w starym budynku jest ładna, czysta i zadbana. Posiada dobre wyposażenie klaso-pracownie przedmiotowe i doskonale przygotowaną kadrę nauczycielską. Wszyscy mają wyższe wykształcenie, stopnie specjalizacji zawodowej. Od 16 lat dyrektorem szkoły jest mgr inż. Maria Balawejder i pod Jej kierunkiem placówka ta szybko się rozwija. Corocznie przeprowadzane są remonty, uzupełniane pomoce naukowe, zmienia się na korzyść otoczenie szkoły. Dyrektor umiejętnie pozyskuje sponsorów, inspiruje nauczycieli do różnych akcji na terenie szkoły i środowiska, dba o wypoczynek i bezpieczeństwo dzieci.

Wyposażenie sali komputerowej w 2007r. na miarę XXI wieku.