Opiekunem młodocianej drużyny strzeleckiej Orląt Związku Strzeleckiego Pan insp. ZS Henryk Klimek przedstawia działaność drużyny przy SP 14 - 25 listopada 2016 r.


Powrót