- Poczet Sztandarowy SP 14 przed tablica patrona Szkoły - 25 listopada 2016 r.
.


Powrót