Księża prodczas uroczystej mszy, po prawej stronie żegnany Ks.dr Krzysztof Budzyń - 23.08.2013r.


Powrót