Prawy boczny ołtarz w Kościele Parafialnym.


Powrót