Mieszkańcy Staroniwy oglądają występy przedszkolaków. W pierwszym rzędzie zaproszeni goście, od prawej: Ks. Proboszcz Stanisław Jamiński, Przedstawiciel RO, Pani Danuta Ceglarz, Pani V-ce Dyr. ZSP nr 4 - Alina Pieniążek , Pani Dyrektor ZSP nr 4 - Maria Balawejder, Ks. Katecheta Krzysztof Hyziak - Staroniwski Piknik Rodzinny 2017 r.


Powrót