Stanowisko garncarskie, uczeń SP 14 próbuje wykonać naczynie gliniane - Dni Osiedla Staroniwa 2016 r.


Powrót