+ STARONIWA znak herb znak herb

znak staroniwa

  -- Staroniwa to dzielnica miasta woj. Rzeszowa od 1902r.-- 

Rada Osiedla Szkoła Kościół Przedszkole Os.Dom Kultury ZS Strzelec Forum


Data aktualizacji: 2017-10-19

znak wieś stat4u Strony o Rzeszowie

Przedstawiamy naszą dzielnicę

STARONIWA: Położenie: N 50 st. 02' E 22 st. 05' Okręg: N 50 st. 02' 20" E 22 st. 05' 03"

  -- Mamy dzielnicowego, jest nim - sierż sztab Ewa Wierzchowska  - tel: (17) 858-36-14, rejon służbowy  nr 10 -- 

Pogoda Rzeszów z serwisu

Pod tym adresem znajdziesz aktualną mapę Staroniwy z numerami domów. Z mapy korzystamy przesuwając ją za pomocą myszy, a oddalać lub przybliżać mapę można scrollem myszy lub przyciskami „plus” i „minus” w lewym górnym rogu mapy. W ten sposób odnajdziesz interesującą Cię ulicę, numer domu, czy też obiekt na mapie.
www.mapy.e-turysta.pl/podkarpackie/rzeszow/staroniwa/#map=15/21.9603/50.0319.html">

Informacja związana z głosowaniem na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Głosowanie odbywa się w dniach od 18 września do 6 października 2017 r.
O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Rzeszowa. Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.Głosowanie przeprowadza się w formie:
1. elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej http://bo.erzeszow.pl,
2. papierowej – za pośrednictwem karty do głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości i uprawnienia do udziału w głosowaniu, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. 
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;
Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;
Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;
Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno – Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;
Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;
Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;
Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie b1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;
W siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego filiach. W przypadku Osiedla, na terenie którego nie ma filii RDK, punkt do głosowania ustala się w siedzibie Rady Osiedla.W tych punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 2, 3, 4 października 2017 r., w godzinach od 15:00 do 20:00.
Głosować w formie elektronicznej mogą mieszkańcy posiadający zameldowanie na terenie miasta Rzeszowa.
Mieszkańcy Rzeszowa nie posiadający zameldowania na terenie miasta mogą głosować wyłącznie w formie papierowej.
Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.
Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.
Lista zadań nie stanowi integralnej części karty do głosowania.
Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem.
Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Pod tym adresem jest również Lista zadań przyjętych do głosowania.
www.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/rzeszowski-budzet-obywatelski/na-2018-r/25855,glosowanie-w-sprawie-rzeszowskiego-budzetu-obywatelskiego-na-2018-rok.html">


Pod tym adresem jest sprawozdanie ze spotkania Pana Presydenta Tadeusza Ferenca z mieszkańcami Osiedli: Króla Augusta, Kmity i Staroniwy, które odbyło sie w dniu 23 września 2016 r. www.bip.erzeszow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-budzetowe-z-mieszkancami-osiedli/konsultacje-budzetowe-z-mieszkancami-osiedli-w-2016-r

Wybrano nową Radę Osiedla na Staroniwie.

W dniu 22 listopada 2016 r. odbyła się II tura wyborów do Rady Osiedla Staroniwa w Rzeszowie. W głosowaniu wzięło udział 118 mieszkańców naszego osiedla, wymógł był 60 osób. Na wybory przyszło znacznie więcej mieszkańców, ale widząc ilu będzie wyborów, udali się z powrotem do domu. Wybory przeprowadził Radny Miasta Rzeszowa Pan Mariusz Olechowski. Miasta Rzeszowa reprezentował Pan Rafał Żuczek. Do nowej RO zostało wybranych 15 członków.
Wszystkim mieszkańcom Staroniwy, którzy wzięli udział w II turze wyborów nowa Rada Osiedla składa podziękowanie, za wybór i za to, że sprawy naszego Osiedla nie są im obojętne.
W dniu 1 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze zebranie RO, na którym został Zarząd Rady Osiedla Staroniwa.
Nowy skład RO podany jest w zakładce "Rada Osiedla".

Nowa ulica na Staroniwie.

Zdjęcia z uroczystości otwarcia ulicy Jana Wywrockiego na naszym osiedlu w dniu - 23 września 2016 r.


Po uroczystym otwarciu ulicy Jana Wywrockiego o godz. 16.30, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, odbyło się spotkanie mieszkańców osiedli Kmity, króla Augusta i Staroniwy z Prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. W spotkaniu tym uczestniczyli również V-ce Prezydenci: Marek Ustrobiński, Stanisław Sienko, Andrzej Gutkowski, radni Miasta Rzeszowa: Mirosław Kwaśniak, Konrad Fijołek, Czesław Chlebek i Waldemar Wywrocki, oraz dyrektorzy Wydziałów w Urzędzie Miasta Rzeszowa. Mieszkańców w sumie było około 90 osób, głównie z naszego osiedla.
Pan V-ce Prezydent St. Sienko zapoznał zebranych z wykonanymi nowymi inwestycjami w mieście jak i z planami na następne lata dotyczącymi rozwoju naszego miasta. Nastepnie mieszkańcy zgłaszali różne, ważne dla nich problemy dotyczące głównie osiedla na którym mieszkają.
Zgłoszono pilną konieczność wykonania łącznika pomiędzy ulicami: Strzelnicza i Szewska. Mieszkańcy ulicy Kaletniczej zgłosili, że podjazdy które są wykonywane podczas budowy tej ulicy są źle wykonane i uniemożliwiają im wjazd na posesję. Zgłoszono również potrzebę regulacji potoku Mikośka, przebudowę mostka przy ul. Kaletniczej. Należy również usunąć płyty drogowe z ul. Truskawkowej i położyć asfalt na tej ulicy. Pytano również pana Prezydenta jak będzie rozwiązana sprawa z pojawieniem się 7 i 8 klasy w SP 14 na Staroniwie i co z drużyną piłkarską w naszym mieście. Zwrócono również na to, że ulica Staroniwska jest bardzo zatłoczona, nie ma odwodnienia, chodnika po drugiej stronie jak i ścieżki rowerowej. Zgłoszono potrzebę przedłużenia parkingu przy ul. Strzelniczej, ażeby piesi nie musieli przechodzić na drugą stronę tej ulicy, gdzie dalej nie ma chodnika.
Pytano pana Prezydenta co z stadionem Resovii i czy kiedy zostanie zagospodarowany, zburzony "hotel widmo". Proszono również o interwencje w sprawie dojazdów do działek, gdzie sąsiad zagrodził dotychczasowy dojazd. Zgłoszono również pilną potrzebę ustawienia nowego przystanku dla linii autobusowej nr 10 w okolicy ronda na ulicy Jana Wywrockiego.
Pytano również co z odmulaniem zalewu przed zapora na Wisłoku i co z budowa AKWAPARKU w Rzeszowie. Zgłoszono również potrzebe montażu dodatkowej oprawy oświetleniowej na słupie obok źródełka przy ul. Potokowej jak i jak będzie rozwiązany dojazd do cmentarza w Zwięczycy z naszego osiedla. Na te pytania, propozycje na bieżąco odpowiadał pan Prezydent jak i kompetentni przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa.
Więcej wniosków, zapytań nie było więc na tym zebranie zostało zakończone.Awarie oświetlenia ulicznego


Należy zgłaszać do:
Miejski Zarząd Dróg, ul. Targowa 1 pod numerami telefonu 17 748-36-71 (72) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, natomiast w pozostałe dni do PGE Rzeszów pod numerem telefonu 17 780-66-80 (81) lub w pogotowiu energetycznym pod numerem alarmowym 991. Przy zgłoszeniu należy podać ulicę, nr słupa na którym nie świeci lampa oświetlenia ulicznego.

Informacja o instalowanej sieci światłowodowej


Mieszkańcy naszego Osiedla pytają więc informujemy, że od paru dni Firma SKYWARE instaluje po słupach energetycznych światłowód do odbierania internetu światłowodowego i innych mediów. Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem: Telefon/Fax: 17 870 00 00, 17 852 43 79.

Historia naszego Osiedla

   Osiedle Staroniwa jest jednym z najstarszych osiedli w Rzeszowie. W 1902 r. na wniosek burmistrza Stanisława Jabłońskiego do Rzeszowa przyłączone zostały przysiółki z gminy Staroniwa: Wygnaniec, Podzamcze, Psiarnisko i Rudki. W 1951 r. do Rzeszowa przyłączona zostały pozostała część Staroniwy. Na terenach należących dawniej do Staroniwy powstały nowe osiedla: Pułaskiego, Kmity, Wzgórza Staroniwskie.
Obecnie Staroniwa zajmuje obszar ponad 445 hektarów, na którym mieszka ponad dwa tysiące osób. Jest to dzielnica położona na południowy-zachód od centrum w odległości zaledwie dwa km. Ostatnio, dzięki Urzędowi Miasta Rzeszowa oraz Radzie Osiedla nasze osiedle zaczyna przypominać inne dzielnice miasta. Obecnie wszystkie domy podłączone są do wodociągów miejskich. Wszyscy mieszkańcy korzystają z sanitarnej kanalizacji miejskiej.

Rada Osiedla jak również mieszkańcy chcieliby aby osiedle rozwijało się znacznie szybciej. Będzie to możliwe jeżeli cały teren zostanie uzbrojony. Osiedle jest tak blisko położone centrum Rzeszowa, dlatego dużo chętnych buduje tutaj domy. Prace związane z uzbrojeniem osiedla (mamy na uwadze media) są praktycznie zakończone.
Największy problem jest z drogami, które praktycznie nie są trwale utwardzone. Rada Osiedla jak i sami mieszkańcy czynią starania w Urzędzie Miasta ażeby stan ten zmienić i rozpocząć na Staroniwie inwestycje związane z budową dróg osiedlowych. Teren osiedla jest urozmaicony, pofałdowany, dużo zieleni, działki sa duże, panuje tutaj spokój, wręcz sielska atmosfera a tego obecnie wszyscy szukamy. Więcej informacji o naszym osiedlu można znaleźć pod tematycznymi "przyciskami".

Zachęcamy również do przeczytania: Fakty i mity. Wokół akcji dywersyjnej AK w Staroniwie wiosną 1943 roku.

pod adresem: www.tajnahistoriarzeszowa.pl/2015/01/12/masakra-mieszkancow-staroniwy-w-1943-roku-nastapila-po-akcji-kierownictwa-dywersji-kedywu-armii- krajowej-prof-grzegorz-ostasz-ostatecznie-rozprawia-sie-z-mitami-naroslymi-wokol-tego-wydarzenia/#more-1157

Pan Marcin Maruszak, redaktor naczelny kwartalnika Tajna Historia Rzeszowa w e-mailu powiadomił, że po ich zawiadomieniu (Redakcja THR), oraz po publikacji tego artykułu, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie wznowiła śledztwo w sprawie pacyfikacji Staroniwy. Prowadzi je prok. Celina Przybyło.

     Uwaga:  

    Zapraszamy wszystkich, którzy chcą, razem redagować tę stronę o Staroniwie. Wypowiadać swoje opinie, które po moderowaniu będą zamieszczane w części "Forum"  Informację można przesyłać na adres e-mail: staroniwarz@poczta.onet.pl, lub zostawiać materiały artykuły, zdjęcia (do zwrotu) w Radzie Osiedla ul. Staroniwska 46.

Jesteś gościem, serdecznie witamy.

<

© 1998 Rada Osiedla Staroniwa
Kontakt: staroniwarz@poczta.onet.pl